Natural gas liquids (GTL)
گاز-طبیعی /محصولات

شرکت هوایار یکی از فعالان تامین پکیج‌های GTL در ایران است.پکیج‌های GTL در واقع فرایند پالایشی است که برای تبدیل گاز طبیعی به گاز هیدروکربن یا سایر زنجیره‌های هیدروکربن مانند گازوئیل یا سوخت دیزل استفاده می‌شود. در ابتدا، گاز غنی متان به Syn-Gas (مخلوطی از مونوکسید کربن و هیدروژن) تبدیل می‌شود. سپس، Syn-Gas تولید شده به سایر خطوط هیدروکربن تبدیل می‌شود.