گازهای صنعتــی
گازهای-صنعتی / واحدها

دپارتمان فروش گازهای صنعتی با هدف فعالیت در بازار صنایع نفت و گاز نظیر پروژه¬های EPC و پکیج های Air Separation شامل نیتروژن، اکسیژن، آرگون، هیدروژن و دی اکسید کربن به روش PSA، Membrane و Cryogenic ایجاد شده است. طی سال های اخیر این واحد توانسته است کلیه استانداردهای مورد نیاز نظیر ASME، EN/DIN و API برای پکیج ها و محصولات خود را تأمین نماید.مهمترین مزیت ما توانایی برای تولید متنوع محصولات و تأمین رضایت مشتریان در زمینه گازهای صنعتی است.