کمپرسورهای بدون روغن
کمپرسورهای-بدون-روغن /کمپرسورها

کمپرسورهای اسکرو اویل فری معمولا برای کاربردهای حساس استفاده می شوند. در واقع وقتی کیفیت هوا برای فرایند تولید و محصول نهایی بسیار با اهمیت باشد. تعداد زیادی شرکت در صنایعی نظیر خودرو، غذایی و نوشیدنی، شیمی، الکترونیک، نفت و گاز، دارویی و نساجی هم اکنون در حال استفاده از کمپرسورهای اویل فری هوایار هستند.در بسیاری از کمپرسورها، فشرده سازی هوا توسط کمپرسور در محفظه هوا در مجاورت روغن انجام می شود. وجود روغن در هوای کمپرسور خروجی در برخی از صنایع به دلیل نزدیکی آن به محصول و خطر آلودگی (مواد غذایی، دارویی ، نساجی و رنگرزی) و یا اثرات نامطلوب بر عملکرد پنوماتیک و ابزار دقیق (نفت و گاز، تولید برق ...) مشکل ساز خواهد بود.
به همین دلیل، تامین هوای بدون روغن توسط کمپرسورهای بدون روغن همواره در صنایع بزرگ بسیار مهم است.

کمپرسورهای بدون روغن را می توان در سه دسته متمایز طبقه بندی کرد:
  1. کمپرسور بدون روغن اسکرو
  2. کمپرسور رفت و برگشتی بدون روغن (پیستونی)
  3. کمپرسورهای بدون روغن توربینی (گریز از مرکز)
از نظر ظرفیت، کمپرسورهای پیستونی بدون روغن کمترین ظرفیت و کمپرسورهای توربینی بدون روغن دارای بالاترین ظرفیت در فشارهای مختلف هستند.