کمپرسورهای اسکرو
کمپرسورهای-اسکرو /کمپرسورها

کمپرسورهای اسکرو ما به گونه ای طراحی شده اند که با هزینه پایین نصب و راه اندازی شوند. پشتیبانی از مشتریان و ارائه خدمات فروش و پس از فروش اعتقاد و سیاست کاری تیم کمپرسور شرکت هوایار است.


دریـــافت کاتـــالوگ

Screw-1.pdf