پمــــپ های صنعتی
پمپ-ها /تجهیزات-دوار

پمپ ها برای انتقال سیال به ارتفاعی معین و یا جابجایی آن در یک لوله یا سیستم هیدرولیک استفاده می شوند. اگر کلی تر بگوییم، پمپ دستگاهی است که مایعات تراکم ناپذیر را از یک نقطه به نقطه دیگر هدایت می کند. شرکت هوایار قادر به راه اندازی و تعمیر انواع پمپ های صنعتی تمام مارک های معروف جهان است.پمپ انواع مختلف دارد. طبقه بندی های مختلف پمپ بر اساس مشخصات مختلف گروه بندی می شوند. در یکی از رایج ترین طبقه بندی ها بر اساس انتقال انرژی از پمپ به سیال، پمپ ها به دو دسته گروه بندی می شوند:
پمپ‌های دینامیک
در این پمپ ها، انرژی به طور دائمی به سیال منتقل شده است. انواع پمپ های پویا عبارتند از:
  1. سانتریفوژ
  2. محوری

پمپ های جابجائی مثبت:
در این پمپ ها، انرژی به صورت متناوب یا دوره ای به سیال منتقل می شود. انواع پمپ جابجائی مثبت عبارتند از:
  1. رفت و برگشتی
  2. روتاری