مدیران شرکت
مدیران-شرکت / گروه-هوایار

هاشم مهرابی

رئیس هیئت مدیره

mehrabi.h@havayar.com

حسین مهرصادقی

نائب رئیس هیئت مدیره

mehrsadeghi.h@havayar.com

نیما سجده

مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

sajdeh.n@havayar.com

هوتن غروری

قائم مقام مدیرعامل

dr.h-ghoroori@havayar.com

مهدی کریمی ماندگی

مدیر ارشد خدمات پس از فروش و راه اندازی CNG

cng.mk@havayar.com

علی سلیمانی

مدیر تدارکات

soleimani.a@havayar.com

هاشم مهرابی

مدیر مهندسی

mehrabi.h@havayar.com

بهنام مهر افزون

مدیر فروش کمپرسورهای صنعتی

mehrafzoon@havayar.com

پریسا فرجی

مدیر امور نمایندگی ها

faraji.p@havayar.com

شاهین محمد سلیم

مدیر کنترل کیفیت

salim.sh@havayar.com

محمد شریفی

مدیر تولید

sharifi.m@havayar.com

آرش احراری

مدیر فروش توربو ماشین

ahrary@havayar.com

سهیل آقا میری

مدیر فروش کمپرسورهای مهندسی

aghamiri.s@havayar.com

مجید کارگر

مدیر انبار

kargar.m@havayar.com

مصطفی محمدیان

مدیر فناوری اطلاعات

mohammadian.m@havayar.com

علی رسولی

مدیر منابع انسانی

rasouli.a@havayar.com

شقایق عابد

مدیر بازرگانی

sh.abed@havayar.com

نیما سجده

مدیر مالی

sajdeh.n@havayar.com

عبدالکریم حاج حسینی

مدیر خدمات پس از فروش هوای فشرده

hoseini.a@havayar.com

کمیل عرفانی

مدیر آموزش و روابط عمومی

erfani.k@havayar.com

بابک ماهانی

مدیر خدمات نفت،گاز و پتروشیمی

mahani.b@havayar.com

عطاء الله وطن چی

مدیر فروش و خدمات پس از فروش CNG

vatanchi.a@havayar.com