دوره های آموزشیدوره آموزشی نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای سانتریفیوژ

دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای سانتریفیوژ

دوره آموزشی تخصصی نگهداری و تعمیرات توربواکسپندر

دوره آموزشی تخصصی نگهداری و تعمیرات توربواکسپندر

کارگاه آموزشی تخصصی نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای هوا اسکرو

کارگاه آموزشی تخصصی نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای هوا اسکرو

اعتماد مشتریان به خدمات آموزشی هوایار

اعتماد مشتریان به خدمات آموزشی هوایار

دوره‌های آموزشی کمپرسورهای رفت و برگشتی و توربو اکسپندرها برگزار شد

دوره‌های آموزشی کمپرسورهای رفت و برگشتی و توربو اکسپندرها برگزار شد

آموزش نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای سانتریفیوژ اجرا شد.

آموزش نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای سانتریفیوژ اجرا شد.

دوره آموزشی "Cryogenic Air Separation Plant" برگزار شد.

دوره آموزشی "Cryogenic Air Separation Plant" برگزار شد.

“Cryogenic Air Separation Plant” برگزاری دوره آموزشی

“Cryogenic Air Separation Plant” برگزاری دوره آموزشی

دومین کنفرانس تخصصی ایران کمپرسور در تیر ماه 97

دومین کنفرانس تخصصی ایران کمپرسور در تیر ماه 97

دوره آموزشی تعمیرات و نگهداری و اورهال کمپرسورهای رفت و برگشتی
دوره آموزشی تعمیرات و نگهداری و اورهال کمپرسورهای رفت و برگشتی
دوره آموزشی تعمیرات و نگهداری و اورهال کمپرسورهای رفت و برگشتی
دوره آموزشی تعمیرات و نگهداری و اورهال کمپرسورهای رفت و برگشتی

دوره آموزشی تعمیرات و نگهداری و اورهال کمپرسورهای رفت و برگشتی

مدرس این دوره Mr. Karl Thanasis به بررسی و آموزش روش ها و اصول کلی نگهداری، تعمیرات وOverhauling کمپرسورهای رفت و برگشتی پرداختند. ...

Read More
برگزاری دوره آموزشی بین المللی پارامترهای طراحی توربین ها و کمپرسورهای گازی

برگزاری دوره آموزشی بین المللی پارامترهای طراحی توربین ها و کمپرسورهای گازی

آموزش تعمیرات کمپرسورهای اسکرو

آموزش تعمیرات کمپرسورهای اسکرو