جداســــازی هــوا

واحدهای جداسازی هوای شرکت هوایار به منظور تولید اکسیژن ، نیتروژن و گازهای جانبی نظیر آرگون ساخته می شوند.طراحی قابل اعتماد، فرایند کنترل پیشرفته، هزینه نگهداری پایین و بهره برداری آسان بعضی از مزیت های این واحدها هستند.
تکنولوژی های جداســــازی

تکنولوژی های جداســــازی

An air separation plant separates atmospheric air into its primary components, typically nitrogen and oxygen, and ...

پلنــت جداســــازی هــوا

پلنــت جداســــازی هــوا

ما طیف گسترده‌ای از تجیزات مناسب جداسازی هوای tonnage را برای نیاز خریدار متناسب با هر کاربرد برای تولید نیتروژن ...

پکیــــج های جداســــازی هــوا

پکیــــج های جداســــازی هــوا

پکیــــج های جداســــازی هــوا

پکیــج پرتابل جداســــازی هــوا

پکیــج پرتابل جداســــازی هــوا

طراحی، ساخت، نصب و راه اندازی این پکیج تحت نظارت ومهندسی کامل شرکت هوایار صورت می پذیرد. ...