تامیـــن تجهیــــزات
Fa / تامین-تجهیزات

گروه صنعتی هوایار با بهره‌مندی از کادری مجرّب از کارشناسان حرفه‌ای، همه‌ی تجهیزات و قطعات مورد نیاز در پروژه‌های مولّدهای گاز و هوای فشرده را به شرح زیر تأمین می‌کند:
  1. مجموعه‌های کامل کمپرسور و قطعات یدکی وابسته
  2. تجهیزات ASU و قطعات یدکی وابسته
  3. تجهیزات PSA و قطعات یدکی وابسته
  4. تجهیزات خشک‌کن