استــــراتژی
استراتژی / گروه-هوایار

مــاموریت


تولید و ارائه محصولات و خدمات با کیفیت، با بالاترین سهم بازار داخل در صنعت هوا و گاز با تمرکز بر بازار محصولات خاص در جهت رشد و شکوفایی صنعت کشور

چشم انداز 


اولین انتخاب مشتریان در بازار داخلاهداف کلان سازمان

 
  • افزایش درآمد فروش 
  • افزایش درآمد خدمات
  • افزایش رضایت مشتری


استراتژی کلان سازمان

  • توسعه بازا محصولات و خدمات 
  • توسعه و توانمندسازی سرمایه¬های سازمانی
  • ارتقای کیفیت محصولات تولیدی
  • توسعه ارتباطات و تعاملات با سازمان¬های داخلی و برندهای خارجی
  • توسعه فناوری اطلاعات یکپارچه