“Cryogenic Air Separation Plant” برگزاری دوره آموزشی

“Cryogenic Air Separation Plant” برگزاری دوره آموزشی

“Cryogenic Air Separation Plant” برگزاری دوره آموزشی


مرکز آموزش هوایار به منظور تأمین نیازهای آموزشی تخصصی صنایع کشور در نظر دارد برای اولین بار دوره آموزشی تخصصی “Cryogenic Air Separation Plant”  را در هفته اول آبان ماه برگزار نماید.
این دوره بنا به درخواست بسیاری از کارشناسان و مدیران فعال در صنعت با اساتید ایرانی طراحی شده است و می تواند اطلاعات مناسبی از این تجهیز حساس و گران قیمت را به شرکت کنندگان ارائه دهد.
بروشور دوره را می‌توانید در وب سایت مرکز آموزش هوایار مشاهده فرمائید.