دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای سانتریفیوژ

دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای سانتریفیوژ

دوره آموزشی نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای سانتریفیوژ


دوره آموزشی تخصصی اصول نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای سانتریفیوژ به صورت اختصاصی و در محل شرکت کویر تایر از تاریخ 2مهر 1398به مدت 2روز با موفقیت و میانگین ارزیابی کیفی %95 برگزار گردید.
معرفی قطعات کمپرسور سانتریفیوژ ، سیستم‌های کنترل، روش‌های راه اندازی و عیب یابی کمپرسور سانتریفیوژ از سرفصل‌‌های این دوره آموزشی بودند.