دوره آموزشی تعمیرات و نگهداری و اورهال کمپرسورهای رفت و برگشتی
دوره آموزشی تعمیرات و نگهداری و اورهال کمپرسورهای رفت و برگشتی
دوره آموزشی تعمیرات و نگهداری و اورهال کمپرسورهای رفت و برگشتی
دوره آموزشی تعمیرات و نگهداری و اورهال کمپرسورهای رفت و برگشتی

دوره آموزشی تعمیرات و نگهداری و اورهال کمپرسورهای رفت و برگشتی

مدرس این دوره Mr. Karl Thanasis به بررسی و آموزش روش ها و اصول کلی نگهداری، تعمیرات وOverhauling کمپرسورهای رفت و برگشتی پرداختند.

در راستای برنامه های مرکز آموزش هوایار به منظور ارتقاء و بروز رسانی دانش فنی متخصصین و آشنایی با آخرین دستاوردهای بین المللی در زمینه کمپرسور ها، دوره آموزشی تعمیرات و نگهداری و اورهال کمپرسورهای رفت و برگشتی، با مشارکت
Haward Technology Middle East و حضور بیش از 30 نفر از متخصصین و کارشناسان شاغل در واحد های نگهداری و تعمیرات صنایع نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی کشور در تاریخ 13-15 February  به مدت سه روزدر محل سالن همایش هوایار برگزار گردید.
مدرس این دوره Mr. Karl Thanasis  به بررسی و آموزش روش ها و اصول کلی نگهداری، تعمیرات وOverhauling  کمپرسورهای رفت و برگشتی پرداختند.