آموزش نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای سانتریفیوژ اجرا شد.

آموزش نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای سانتریفیوژ اجرا شد.

آموزش نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای سانتریفیوژ اجرا شد.


 
کمپرسورهای سانتریفیوژ از مهمترین کمپرسورهای در حال استفاده در صنایع مختلف هستند و از همین رو شرکت هوایار همواره تلاش دارد به منظور ارتقاء دانش و مهارت شرکتها ، این
دوره را در برنامه ریزی ها و تقویم آموزشی بگنجاند. این دوره آموزشی با حضور 15 شرکت فعال صنعتی و به مدت 2 روز در تاریخ 23-24 تیر ماه 98 و در محل مرکز آموزش هوایار برگزار
شد. در این دوره آموزشی مباحث مرتبط با  فرایند، راه اندازی ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات کمپرسورهای سانتریفیوژ ارائه گردید.