آموزش تعمیرات کمپرسورهای اسکرو

آموزش تعمیرات کمپرسورهای اسکرو

آموزش تعمیرات کمپرسورهای اسکرو


یکی از مهمترین و پرکاربردترین دوره های آموزشی در زمینه کمپرسورها ، آموزش تعمیرات کمپرسورهای هوا اسکرو است. با توجه به متداول بودن بهره برداری از کمپرسور های اسکرو
هوا در کارخانجات و صنایع ، مرکز آموزش هوایار همواره این دوره آموزشی را برنامه ریزی و برگزار می نماید . تاکنون بیش از 200 دوره آموزشی کمپرسور اسکرو اجرا شده است و کلیه فرایندهای انتخاب ، راه اندازی ، بهره برداری ، نگهداری و تعمیرات کمپرسور اسکرو به مخاطبان آموزش داده شده است.
علاقمندان می توانند اخبار دوره های برگزار شده یا تقویم آموزشی دوره های پیش رو را از طریق وب سایت مرکز آموزش به آدرس training.havayar.com ملاحظه نمایند یا با کارشناسان آموزش هوایار در ارتباط باشند.